Terapigrupp Njurar

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Njurar.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. 

Rekommendationer och terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Terapigrupp

Kontaktpersoner

Ordförande Lisa Råneberg, lisa.raneberg@vgregion.se, specialistläkare Njurmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sekreterare Ellen Isakssonellen.i.isaksson@vgregion.se, apotekare Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga medlemmar

Victoria Risedal, ST-läkare Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ted Millberg, Njurmedicin Skaraborgs sjukhus

Kristoffer Wennerström, distriktsläkare Närhälsan Dals-Ed vårdcentral

Simina Marcu, ST-läkare Medicinklinik Södra Älvsborgs Sjukhus