Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt processteam diabetes

Regionalt processteam diabetes utvecklar diabetesvården inom regionen i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för att uppnå god diabetesvård på lika villkor

Regionalt processteam diabetes samverkar med lokala vårdkedjor för diabetes och är ett stöd till beställarprocessen. Tillika ska RPT Diabetes tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen. 

Regionalt processteam diabetes fungerar som ett forum för tvärprofessionellt samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter och samverka därigenom med de regionala medicinska sektorsråden. 

Regionalt processetam diabetes arbetar kontinuerligt för "God vård på lika villkor" genom att

  • verka för att god vård och tillgängliga resurser kommer patienter tillgodo på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt.
  • utveckla vårdprogram och andra riktlinjer för diabetes såväl för den regionala nivån som för den lokala och därvid belysa resurs-, organisations- och utbildningsbehov som grund till beslut.
  • utveckla det Nationella Diabetesregistret (NDR) regionalt och uppnå en hundraprocentig anslutning till RPT Diabetes
  • utveckla uppföljnings- och utvärderingsarbetet.
  • utveckla former för Individuella vårdöverenskommelser.
  • verka för gemensamma grunder för prioriteringar inom vården
  • värdera nya och befintliga medicinska metoder
  • verka för ett välfungerande samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård.

Katarina Eeg-Olofsson

Ordförande RPT Diabetes

Victoria Hermansson Carter

Vårdkoordinator RPT Diabetes

Medlemmar

Andreas Ejdesjö, Brämhults vårdcentral, Borås

Eva Ekerstad, Medicinkliniken NÄL, Trollhättan

Harriet Axelsson, Närhälsan Källstorp vårdcentral, Trollhättan

Jennie Magnusson, Medicinmottagningen, Frölunda Specialistsjukhus

Jessica Havsmon, Karlsborgs kommun, Skaraborg

Kent Olaisson, Diabetesförbundet, västra regionen

Linda Sunnerdahl, Närhälsan Vänerparkens vårdcentral

Lise-Lotte Möller, Medicinavd. 5, Skaraborgs sjukhus Lidköping

Margareta Hellgren, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde

Maud Joelsson, Tidaholms kommun, Tidaholm

My Huotarinen, Ung Diabetes en del av Diabetesförbundet

Peter Fors, Medicinkliniken, Alingsås lasarett

Rebecka Enander, Barnkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde

Senast uppdaterad: 2019-10-23 17:00