Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalt processteam diabetes

Tolv kvinnor och män som står tillsammans utanför ett café
Bakre raden från vänster: Andreas Ejdesjö, Eva Ekerstad, Margareta Hellgren, Linda Sunnerdahl, Kent Olaisson, Victoria Carter, My Huotarinen. Främre raden: Lise-Lotte Möller, Nina Brandström (RPO endokrina sjukdomar), Jennie Magnusson, Harriet Axelsson, Katarina Eeg-Olofsson. Saknas på bilden gör: Jessica Havsmon, Rebecka Enander, Maud Joelsson och Peter Fors

Regionalt processteam diabetes utvecklar diabetesvården inom regionen i enlighet med Socialstyrelsens, Sveriges kommuner och regioner och Läkemedelsverkets riktlinjer för att uppnå god diabetesvård på lika villkor.

Regionalt processteam diabetes samverkar med lokala vårdkedjor för diabetes och är ett stöd till beställarprocessen. Tillika ska processteamet tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen. 

Regionalt processteam diabetes fungerar som ett forum för tvärprofessionellt samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter.

Regionalt processteam diabetes arbetar kontinuerligt för "God vård på lika villkor" genom att:

  • verka för att god vård och tillgängliga resurser kommer patienter tillgodo på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt.
  • utveckla vårdprogram och andra riktlinjer för diabetes såväl för den regionala nivån som för den lokala och därvid belysa resurs-, organisations- och utbildningsbehov som grund till beslut.
  • utveckla det Nationella Diabetesregistret (NDR) regionalt och uppnå en hundraprocentig anslutning till NDR, detta för att enkelt kunna följa upp resultat av de utvecklingsarbeten som genomförs.
  • verka för gemensamma grunder för prioriteringar inom vården.
  • värdera nya och befintliga medicinska metoder.
  • verka för ett välfungerande samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård.

Aktuellt

Vi arbetar just nu med designen av journalsystemet Millennium som ska ligga till grund för både sjukhus-, primär- och kommunalt bedriven vård. I samband med detta försöker vi också få till en mall för fotundersökningar då detta är ett av våra större fokusområden. Vi hoppas också kunna få till tydliga beslutsstöd som går att uppdatera vid behov.

 

Katarina Eeg-Olofsson

Ordförande RPT Diabetes

Victoria Hermansson Carter

Koordinator RPT Diabetes

Medlemmar

Andreas Ejdesjö, läkare, Närhälsan

Eva Ekerstad, läkare, NU-sjukvården

Rebecka Enander, läkare, SkaS

Peter Fors, läkare, Sjukhusen i väster

Jesicca Havsmon, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Karlsborg kommun

Margareta Hellgren, läkare, Närhälsan

My Huotarinen patientrepresentant

Maud Joelsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Tidaholm kommun

Sofia Karlsson, analysstöd, Koncernkontoret

Jennie Magnusson, dietist, Sjukhusen i väster

Lise-Lotte Möller, sjuksköterska, SkaS

Kent Olaisson, patientrepresentant

Linda Sunnerdahl, sjuksköterska, Närhälsan

Senast uppdaterad: 2017-02-15 10:14