Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bilder och bildhantering

Bilden är ofta det första ögat faller på, och de bilder vi väljer kan vara avgörande för hur vi lyckas förmedla vårt budskap. Vårt val av bilder är också en viktig del av hur omvärlden uppfattar Västra Götalandsregionen och vårt arbete.

Västra Götalandsregionens mediebank är till för att lagra och dela digitala filer för kommunikation, exempelvis foton, mallar, logotyper, filmer, illustrationer och informationsmaterial.

VGR Mediebank

Medarbetare i Västra Götalandsregionen har via inloggning åtkomst till bilder som får användas för att informera om VGR och dess verksamhet, i alla kanaler.

Så fungerar VGR mediebank

Att välja bild

Bilden är ofta det första ögat faller på, och de bilder vi väljer kan vara avgörande för hur vi lyckas förmedla vårt budskap. Vårt val av bilder är också en viktig del av hur omvärlden uppfattar Västra Götalandsregionen och vårt arbete. En bild kan ha många syften, den kan berätta en historia eller visa hur någon ser ut, förmedla en känsla eller förstärka ett budskap. Men en bild får aldrig vara meningslös dekoration.

När du väljer en bild, tänk alltid: "Vad förmedlar jag med den här bilden?" "Vad vill jag berätta?". Hur framstår vi: trovärdiga, kunniga och kompetenta, förtroendeingivande, trygga?

De bilder vi publicerar ska spegla Västra Götalandsregionens värderingar och inte strida mot organisationens mål eller uppdrag. Exempelvis ska personer på bild skildras jämställt, visa mångfald och inte förstärka stereotyper. Bilder ska också följa vår visuella profil och övriga riktlinjer. Exempelvis ska skyltar ha rätt logotyp och bilder på anställda ska följa arbetsmiljöregler och gällande hygienregler.

För att vi ska uppfattas som trovärdiga ska bilderna, så långt det är möjligt, skildra verkliga händelser och miljöer, och bilderna ska vara tagna i Västra Götaland. När bilder skildrar Västra Götalandsregionens verksamheter ska de helst visa anställda och förtroendevalda, inte modeller. 

Motiven ska vara tidsenliga. Arbetskläder, hjälpmedel, teknisk och medicinsk utrustning ska motsvara dagens krav. Tänk därför på att sortera ut bilder med jämna mellanrum.

Bilder för att beskriva verksamheten

Välj i första hand bilder på medarbetare, kunder, publik eller patienter. Gärna människor i samspel och i situationer som förmedlar en jämställd och trygg relation. Tänk också på att spegla mångfald.

Bilder för att beskriva Västra Götalandsregionens uppdrag

Alla verksamheter i Västra Götalandsregionen ska bidra till att invånarna ska kunna leva ett gott liv (Vision Västra Götaland). Vid sidan av detta har verksamheterna sina specifika uppdrag, exempelvis att verka för invånarnas hälsa eller att bidra till en positiv utveckling för miljön. Tänk på att välja bilder som stödjer och förstärker våra uppdrag.

Bilder som beskriver Västra Götaland

Västra Götalandsregionen ansvarar för utvecklingen av Västra Götaland och ska skapa förutsättningar för ett hållbart och livskraftigt näringsliv, bra miljö, forskning och utveckling, utbildning, turism, infrastruktur och kulturlivet. För att illustrera detta behöver vi inte begränsa oss till bilder från våra egna verksamheter. Beroende på sammanhanget går det bra att välja bilder från andra verksamheter och samarbetspartners, på platser och invånare, under förutsättning att de är tagna i Västra Götaland.

Illustrationer

Illustrationer som exempelvis teckningar, skisser, grafiska illustrationer, piktogram och kollage kan fungera bra för att förklara eller förtydliga komplicerade frågor eller illustrera känsliga ämnen. Men använd illustrationer med omdöme. Vi uppfattar tecknade figurer och illustrationer väldigt olika, det som är lättsam information för en person kan vara en barnslig serieteckning för en annan. Västra Götalandsregionens visuella profil med sina dekorer är främst framtagen för att användas tillsammans med fotografiska bilder.

Bildtexter

Många läser bildtexterna före rubriken för att avgöra hur intressant texten är. Ta vara på denna möjlighet och skriv texten med omsorg. Beskriv vad som händer på bilden eller sammanhanget, vilka som syns på bilden, var och kanske när bilden är tagen. Det förstärker känslan av äkthet och skapar förtroende. Glöm inte att ange fotograf i anslutning till bilden.

Checklista för bilder

Upphovsrätt för bilder

Om du behöver köpa en bild

Om du verkligen inte hittar en bild i VGR Mediebank som passar, så går det att köpa. Våra upphandlingsregler gäller, och du hittar förfarande och kontaktuppgifter på sidan om våra upphandlade kommunikationstjänster

Bilder som är gratis kan du alltid använda, men kontrollera att motsvarande bild inte finns i VGR Mediebank. 

Om du behöver en bild som inte finns, eller inte kan tas fram av befintlig leverantör kan du göra något som kallas för engångsköp. Då ska du göra en anskaffning via Koncerninköp. Vänd dig till kundservice eller koncerninkop@vgregion.se för stöd.

Sammanfattat är det dessa alternativ som finns:

  • Hitta liknande eller motsvarande bild i VGR Mediebank
  • Beställa bilden av en fotograf i VGR, en viss förvaltning eller Koncernkontoret
  • Köpa bilden av upphandlad byrå
  • Göra en anskaffning via Koncerninköp

Senast uppdaterad: 2016-12-29 13:26