Bilder och bildhantering

Bilden är ofta det första ögat faller på, och de bilder vi väljer kan vara avgörande för hur vi lyckas förmedla vårt budskap. Vårt val av bilder är också en viktig del av hur omvärlden uppfattar Västra Götalandsregionen och vårt arbete.

Mediebank

Västra Götalandsregionens mediebank är till för att lagra och dela digitala filer för kommunikation, exempelvis foton, mallar, logotyper och illustrationer.

VGR Mediebank

Medarbetare i Västra Götalandsregionen har via inloggning åtkomst till bilder som får användas för att informera om VGR och dess verksamhet, i alla kanaler.

Så fungerar VGR mediebank

Bildriktlinjer

En bild kan ha många syften, den kan berätta en historia eller visa hur någon ser ut, förmedla en känsla eller förstärka ett budskap. När du väljer en bild ska du alltid fundera på vad du förmedlar med bilden och hur vi framstår som organisation, arbetsgivare och samarbetspartner.

I bildriktlinjerna i varumärkesmanualen kan du läsa om vad du ska tänka på när du fotar, beställer, köper och väljer bilder.

Att tänka på när du väljer bild

Samtyckesblankett

Det finns två mallar för samtycken, en för bilder som ska användas enbart inom VGR:s verksamheter och en mall som kan användas för samarbetsprojekt där personuppgifter delas med till exempel en kommun. Din förvaltning kan ha en anpassad samtyckesblankett. 

Samtyckesblankett VGR enligt GDPR (förslag)

Upphovsrätt för bilder

Upphovsrätten skyddar fotografens eller illustratörens rätt att bestämma hur hens verk får användas. Tänk på att följa upphovsrätten när du väljer bild.

Upphovsrätt för bilder

Om du behöver en porträttbild

Porträttbilder

Om du behöver köpa en bild

Om du verkligen inte hittar en bild i VGR Mediebank som passar, så går det att köpa. Våra upphandlingsregler gäller, och du hittar förfarande och kontaktuppgifter på intranätssidan om våra upphandlade kommunikationstjänster.

Beställ tjänster inom kommunikation (länk till VGR:s intranät)

Bilder som är gratis kan du alltid använda, men kontrollera att motsvarande bild inte finns i VGR Mediebank. 

Om du behöver en bild som inte finns, eller inte kan tas fram av befintlig leverantör kan du göra något som kallas för engångsköp. Då ska du göra en anskaffning via Koncerninköp. Vänd dig till kundservice eller koncerninkop@vgregion.se för stöd.

Sammanfattat är det dessa alternativ som finns:

  • Hitta liknande eller motsvarande bild i VGR Mediebank
  • Beställa bilden av en fotograf i VGR, en viss förvaltning eller Koncernkontoret
  • Köpa bilden av upphandlad byrå
  • Göra en anskaffning via Koncerninköp