Skyltar

Många människor besöker varje dag någon av Västra Götalandsregionens verksamheter. Bra skyltning gör det lätt att hitta och bidrar till att besökarna känner sig trygga. Det signalerar också ordning och reda. Med olika tekniker och tjänster, rätt typografi, olika former av taktila skyltar, kartor och gps, ska vi göra Västra Götalandsregionens verksamheter tillgängliga för alla.

Skyltprogram

Hur Västra Götalandsregionens skyltar ska se ut beskrivs i skyltprogrammet.

Västra Götalandsregionens skyltprogram(.pdf)

Beställning av skyltar

Västra Götalandsregionen har en egen skyltenhet på Fastighet, stöd och service. Det är skyltenheten som hjälper dig när du behöver en skylt.

Beställning av skyltar inom VGR