Entreprenörskap

Entreprenörskap är så mycket mer än företagande. Det handlar om att ta tillvara idéer som kan bidra till nyskapande och utveckling av både samhälle och näringsliv.

Västra Götalandsregionen bidrar till att utveckla ett framgångsrikt och brett entreprenörskap genom att påverka attityder till entreprenörskap och företagande hos våra invånare men också genom konkreta insatser i hela Västra Götaland.

Det gör vi genom utvecklingsprojekt, stöd till infrastruktur där satsningar på entreprenörskap binds samman, främjar varandra och där olika aktörer bidrar med sin del i värdekedjan. Vi vill också utveckla kulturella och kreativa näringar och det sociala entreprenörskapet inom föreningslivet.

Vi strävar efter att: 

  • entreprenörskap integreras i utbildning
  • entreprenörer och företag får stöd att göra sina affärsmodeller cirkulära och hållbara
  • kvinnors entreprenörskap ges bättre förutsättningar att växa
    och utvecklas

VGR stöttar bland annat Ung Företagsamhets arbete i grundskola och gymnasium, Drivhuset som stöttar  studenters entreprenörskap. Vi är också delägare i Almi Företagspartner Väst som erbjuder finansiering och affärsutveckling till tillväxtbolag.

Vi förenklar för nyföretagare att få tillgång till kostnadsfri rådgivning och att rådgivningen håller en bra kvalitet. VGR är regional samordnare för verksamt.se där det finns organisationer som kan hjälpa dig.

Går du i export-tankar?

Exportcenter Väst består av tio västsvenska organisationer som ger Information och rådgivning om export.

Inkubatorer

Har du en idé som du tror kan utvecklas till ett framgångsrikt företag? I så fall kan en inkubator vara en hjälp på vägen. En inkubator har till uppgift att underlätta för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag genom rådgivning, hjälp med patent, finansiering med mera.

Verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se finns information om företagsrådgivning, finansiering och lokala nätverk. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Anna Johansson

Regionutvecklare - inkubatorer och ungt entreprenörskap

Telefonnummer