Mer information och material

Här kan du hitta mer information och material om psykisk hälsa och suicidprevention.

Rapporter

Steg för livet

Var sjätte timme tar en människa i Sverige sitt liv. Du kan göra skillnad. Se den fem minuter långa filmen ”Steg för livet”. Till filmen.

För en människa som mår så dåligt att själva livet känns omöjligt att utstå spelar sjukvården en mycket viktig roll. Framförallt för att förebygga i ett tidigt skede, men också för att rädda liv i en akut situation eller hjälpa på vägen tillbaka efter ett suicidförsök. Men hur tillgänglig och högkvalitativ sjukvården än lyckas bli så kan den aldrig ersätta de mänskliga möten som sker i vår vardag. Möten där vi, var och en av oss, kan göra skillnad för medmänniskor som mår dåligt. För vänner, kollegor, familj, släktingar och bekanta som tänker på självmord.

Eftersom självmord fortfarande, tyvärr, är väldigt tabubelagt är det för de flesta av oss svårt att prata om. Det kan kännas så svårt att vi inte ens vågar närma oss en människa som mår dåligt. Därför behöver vi hjälpas åt för att bryta tystnaden kring en allt för vanlig dödsorsak.

Förhoppningen är att vi – du, jag och människor i vår omgivning – ska få redskap för att våga närma oss människor som mår dåligt. Att vi ska hjälpas åt att sprida kunskapen om hur vi kan hjälpa en människa som funderar på att avsluta sitt liv. Läs mer om Steg för livet på deras hemsida. 

Lanseringskonferensen för handlingsplan suicidprevention i västra Götaland

Stödmaterial om självmordsprevention

Informationsmaterial

Folder, våga tala om psykisk ohälsa – Socialstyrelsen. 

Statistik

Folkhälsomyndigheten

Kostnadsfria digitala fortbildningar

Stör Döden - ett utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord för dig som är lärare (suicidezero.se)

Ledare som lyssnar – FHM, en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden