Samråd funktionshinder

Samlar organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Organisationerna verkar för personer med funktionsnedsättning som berör syn, hörsel, rörelseförmåga, känslighet för vissa ämnen, intellektuell funktionsförmåga, kognitiv funktionsförmåga och psykisk hälsa. Samrådet ska bidra till att tydliggöra hinder för delaktighet och jämlikhet.

Deltagande organisationer

Nedan syns de organisationer vars företrädare tillsammans med beredningen för mänskliga rättigheter deltar i samråd funktionshinder 2023-2026.

SRF Synskadades riksförbund Bohuslän

Funktionsområde: Att se www.srf.nu/bohuslan

SRF Synskadades riksförbund Skaraborg

Funktionsområde: Att se www.srf.nu/skaraborg

Attention Skaraborg

Funktionsområde: Psykisk ohälsa https://skaraborg.attention.se/

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland

Funktionsområde: Psykisk ohälsa www.nsphvastragotaland.se

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

E-post

Funktionsområde: Att bearbeta, tolka och förmedla information https://www.fub.se/lokal/fub-vastra-gotalands-lan/

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Västra Götaland

Funktionsområde: Att bearbeta, tolka och förmedla information https://hjarnkraft.se/

Astma- och allergiföreningen i Västra Götaland

Funktionsområde: Att inte tåla vissa ämnen http://foreningar.astmaoallergiforbundet.se/sida/vastragotaland/

Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet Västra Götaland (DHR)

Funktionsområde: Att röra sig https://dhr.se/vastragotaland/

Reumatikerdistriktet i Bohuslän

Funktionsområde: Att röra sig bohuslan.reumatiker.se

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

E-post

Funktionsområde: Att röra sig https://ungarorelsehindradegoteborgsklubben.se/

Hörselskadades riksförbund (HRF) Västra Götaland

Funktionsområde: Att höra www.hrf.se/vastragotaland

Västra Götalands Dövas Länsförbund (VGDL)

E-post

Funktionsområde: Att höra https://www.vgdl.org

Deltagande politiker

Kontaktuppgifter till politiker i beredning för mänskliga rättigheter som deltar i samråd funktionshinder 2023-2026.

Annika Åberg Darell (V)

Anna-Lena Holberg (M)

Per-Eric Trulsson (SD)

Ylva Bryngelsson

Regionutvecklare

Telefonnummer