Samråd nationella minoriteter

Samlar organisationer som representerar någon av de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Eftersom den sverigefinska gruppen är störst har den fyra platser i samrådet, övriga fyra nationella minoriteter två platser vardera. Samrådet ska bidra till att ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.

De nationella minoriteterna

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Deltagande organisationer

Nedan syns de deltagande organisationer vars företrädare tillsammans med beredningen för mänskliga rättigheter deltar i samråd nationella minoriteter 2023-2026.

Club 2000

Instagram: finskbarnverksamhet Facebook: Kulttuuria ja liikuntaa lapsille Göteborgissa

Judiska församlingen i Göteborg

www.judiskaforsamlingen.se

Göteborgs sverigefinska unga

https://goteborginsuomalaisetnuoret.com

Kulturgruppen resandefolket

Sameföreningen i Göteborg

www.sameforeningen.se

Sverigefinska riksförbundet Västra Götalands distrikt

https://rskl.se/sv/vastra-gotaland/

Trajosko Drom

www.trajoskodrom.se

Deltagande politiker

Kontaktuppgifter till politiker i beredning för mänskliga rättigheter som deltar i samråd nationella minoriteter 2023-2026.

Erik Mägi (MP)

Helen Andersson (M)

Soraya Zarza Lundberg (S)

Deltagande politiker från kulturnämnden

Conny Brännberg (KD)

Marjan Garmroudi (V)

Deltagande politiker från styrelsen för kulturutveckling

Ed Kahrs (M)

Susanne Ligander (S)

Rikard Eduards

Regionutvecklare

Telefonnummer