Östradiol, ultra-känsligt, s-

Laboratorium

Tillväxtlaboratoriet

Adress

Vitaminvägen 21
Östra sjukhuset
416 50 Göteborg

Mer info

Östradiol, ultra-känslig, S-

Intern analyskod

28900