Kalcitonin, S-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031- 342 13 34 (lab)

Mer info

Kalcitonin

Intern analyskod

5950