CA 72-4, cancerantigen, S-

Adress

Akademiska sjukhuset
Klinisk kemi och farmakologi, Provmottagningen
Ingång 61, 2 tr.
Sjukhusvägen 10
751 85 Uppsala

Telefon 018-611 42 11

Mer info

S-Cancerantigen 72-4 (CA 72-4 )

Intern analyskod

5535