Fetalt RhD

Synonymer

Foster gruppering, NIPT Fetalt RHD

Adress

Klinisk Immunologi/Transfusionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm
Telefon 08-123 910 90

Mer info

Fetalt RHD

Intern analyskod

9500