Vävnadstypning

Remiss

Vävnadstypningslab, Blodcentralen, SU/Sahlgrenska

Provtagning

  • Tidsbeställning: Kontakta vävnadstypningslab dag före provtagning på Tfn: 031-342 17 46 må-fre 8-16.
  • Obs! Särskilda bestämmelser finns beroende på om det tas på patient eller anhörig. 7 ml venblod ACD-rör, citrongul propp och 1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp.
  • Obs! Den som tar provet ska med sin namnteckning intyga att identitetskontroll har utförts.
  • Proverna förvaras ocentrifugerade i kylskåp tills de skickas.

Analyslaboratorium

Vävnadstyplab, Blodcentralen
SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 17 46 (vardagar kl 07.30-16.00)

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

-

Ackrediterad

-

Prioritet

6

Intern analyskod

28450