Somatostatin, fP-

Från och med 2020-11-18 utgår fP-Somatostatin ur Karolinskas sortiment.