Celler, leukemitypning, Bm-

Synonym

Immunofenotyp, Flödescytometrisk immunofluorescens, FACS, MRD, minimal residual disease 

Laboratorium

Klinisk kemi 

Adress

Klinisk kemi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 15 62

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

Vid utredning där det samtidigt med immunofenotypning beställs benmärgsmorfologi, genetiska analyser (PCR) eller kromosomanalyser önskas att samtliga prover utstryk, rör och remiss förpackas i samma påse och skickas till laboratoriet. Prov skall vara laboratoriet tillhanda senast kl 13.00 på fredagar och dag innan helgdag. Vid provtagning på jourtid skall laboratoriets jourläkare kontaktas först.

OBS! Kontakta alltid laboratoriet innan provtagning på telefon 031-342 4090