Östradiol, s-17 beta

System

Serum

Remiss

Konsultation

Provtagning

  • 1 rör venblod utan tillsats, röd propp.
  • Serum avhälles i kryorör.
  • Provet fryses om det inte kommer fram till tillväxtlab på Östra inom 24 timmar. 

Analyslaboratorium

Tillväxtlaboratoriet
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
416 85 Göteborg

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

-

Ackrediterad

-

Prioritet

6

Intern analyskod

28810