NIPT - Kromosom

System

Helblod (Specialrör)

Remiss

Avdelning för Klinisk Genetik SU/Sahlgrenska

Provtagning

Provtagare tar 2x10 ml blodprov i Streck™ BCT-provrör med Vacutainer utan ”tubing”.
OBS använd absolut ej Butterfly vid provtagning!  

OBS måste vara minst 7 ml blod i röret!!!
OBS vänd rören upp och ner 8-10 ggr försiktigt och långsamt med handen (ej på vagga, får ej skakas), omedelbart efter provtagning:                      

 
 

OBS Streck-rören ska förvaras och transporteras i rumstemperatur!

OBS dessa uppgifter måste finnas på det ena röret och överensstämma exakt med det som anges på blanketten till USA
Namn (tilltalsnamn och efternamn)
Födelsedata i formatet MM-DD-ÅÅÅÅ 

Det andra streckröret kommer hanteras internt på Klinisk Genetik och behöver märkas som vanligt med namn och personnummer.

Analyslaboratorium

Klinisk Genetik SU/Sahlgrenska

Intern analyskod

9700