Cytologi, Csv-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

Cytologi

Om det är fler analyser beställt på samma remiss och rör så skickas allt till SU/Sahlgrenska

Intern analyskod

7275