Gangliosider, csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Konsultation alt. Remiss Likvoranalyser
Avd för Neurokemi, SU/Mölndal

Provtagning

Cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp.

Analyslaboratorium 

Neurokemiska Laboratoriet
SU/Mölndal
Telefon 031-343 00 25

Minsta volym

1 mL cerebrospinalvätska

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

-

Ackrediterad

-

Prioritet

6  

Intern analyskod

10420