Antitrombin, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon: 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 30 50 (lab)  

Mer info

OBS! Provet får INTE skickas i rörpost.

Antitrombin

Intern analyskod

3900