GBA genotyp, Lkc-

Synonym

Gaucher genotyp, Glukosylceramidasgenen, mutation 

Laboratorium

Klinisk kemi 

Adress

Klinisk kemi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

Blodproverna förvaras och transporteras vid rumstemperatur (får inte utsättas för frost). Blodprover ska vara laboratoriet tillhanda inom24 timmar då vi isolerar viabla celler.