C3, C4 och C3d, S-

Synonym

Komplementfaktorer 

Laboratorium

Klinisk immunologi

Adress

Klinisk immunologi
SU/Sahlgrenska Immunologiska laboratoriet
402 34 Göteborg

031-342 49 17

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-