GM1/GM2 - gangliosidos, b-

System

Helblod

Remiss

Neurometabola sjukdomar, SU/Sahlgrenska

Provtagning

  • 2-3 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp.
  • Proven måste vara på laboratoriet i SU/Sahlgrenska inom 24 h.
  • Proven förvaras i rumstemperatur. Se provtagningsanvisningar under remisser blanketter, neurometabola sjukdomar.

Analyslaboratorium 

Laboratoriet för Klinisk Kemi
SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-343 01 70 (lab)

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

-

Ackrediterad

-

Prioritet

6

Intern analyskod 

10450