Fosfatas alkaliskt, Lkc-

Synonym

Alkalisk fosfatasaktivitet i granulocyter, Fosfatas, alkalisk (EC 3.1.3.1), LAPA 

Laboratorium

Klinisk kemi 

Adress

Klinisk kemi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 15 62

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

-