HLA-typning, b-

System

DNA/Helblod

Remiss

Vävnadstypningslab Blodcentralen SU/Sahlgrenska

Provtagning

HLA-typning

Analyslaboratorium 

Vävnadstyplab
Blodcentralen
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Telefon 0313421746 (vardagar kl 07.30-16.00)

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

-

Ackrediterad

-

Prioritet

6  

Intern analyskod

12410