Fragilitet osmotisk, Erc-

Synonym

Osmotisk resistens

Laboratorium

Klinisk kemi 

Adress

Klinisk kemi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 15 62

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

Provet måste vara laboratoriet tillhanda före kl 14.00. Ring laboratoriet, 031-342 13 61 och meddela att prov kommer. Om osmotisk resistens med inkubation beställs samtidigt så måste 2 heparinrör medskickas.

Provet skickas till laboratoriet omgående, skall analyseras inom 2 h.