Bilirubin, konjugerat, P-

Synonym

Direktreagerande bilirubin, Bilirubin, Konjugerat (direkt)

Laboratorium

Klinisk kemi 

Adress

Klinisk kemi
SU/Sahlgrenska
413 46  Göteborg

031-342 15 62

Mer info

Länk till extern anvisning

Övrigt

Provröret skyddas från ljus/solljus med hjälp av till exempel aluminiumfolie.