Vanliga frågor om hbtq-diplomering

Hur lång tid tar en diplomering? Och kan Kunskapscentrum för sexuell hälsa hjälpa till i processen? Här får du svar på de vanligaste frågorna om hbtq-diplomering.

Hur lång tid tar en hbtq-diplomering?

Innan ni går vidare till att arbeta med att ta fram en handlingsplan ska alla medarbetare genomföra hbtq-diplomering individuell – det kan ta längre tid i en verksamhet med många medarbetare. Vi säger därför att en hbtq-diplomeringssprocess brukar ta cirka ett halvår, men beroende på olika förutsättningar i olika verksamheter kan man lägga på eller dra av några månader. Därför är det viktigt att ta fram en egen tidsplan.

Hur lång tid tar utbildningen hbtq-diplomering –individuell att genomföra?

Hbtq-diplomering – individuell är en utbildning som finns i Lärportalen och ger grundläggande kunskap om hbtq och normer. I utbildningen ingår en praktisk uppgift som du genomför under några arbetsdagar samt ett interaktivt webbinarium som tar två timmar.

Tidsåtgång:

  • Utbildning i Lärportalen: 3-4 timmar
  • Praktisk uppgift på arbetsplatsen: 3-5 dagar
  • Webbinarium: 2 timmar. (Du bokar tid i Lärportalen)

När du genomfört alla dessa delar är du färdig med hbtq-diplomering individuell.

Hur lång tid tar webbinariet i hbtq-diplomering –individuell?

Det är två timmar långt och genomförs digitalt via Teams, varje deltagare sitter vid sin egen dator. Syftet med webbinariet är att diskutera bemötande och normer om kön och sexualitet i grupp och att få möjlighet att ställa frågor.

Jag har problem med att logga in i Lärportalen, hur gör jag?

Du hittar utförlig information om inloggning på VGR Akademins webbplats: Logga in i Lärportalen - VGR Akademin (vgregion.se)

Kan vi få stöd och ställa frågor om vår hbtq-diplomeringsprocess till er?

Ja! Vi erbjuder regelbundet tillfällen som vi kallar workshops eller frågestunder. Hjärtligt välkommen om du eller din verksamhet har frågor eller funderingar inför eller under er diplomeringsprocess. Det är bara att dyka upp – du behöver inte anmäla dig.

Aktuella datum och möteslänkar hittar du i Lärportalen under fliken Delta i workshop: Hbtq-diplomering - Verksamhet i Lärportalen

Vår verksamhet hör inte till Västra Götalandsregionen, kan vi diplomera oss?

En hbtq-diplomering kan genomföras av alla verksamheter inom den regionfinansierade hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Även privata vårdgivare som har avtal med VGR kan alltså genomföra en hbtq-diplomering. Saknar ni avtal med Västra Götalandsregionen kan ni tyvärr inte genomföra en hbtq-diplomering.

Hur tar vi fram en handlingsplan?

Efter att alla medarbetare genomfört hbtq-diplomering – individuell ska ni gemensamt i verksamheten ta fram en handlingsplan. Stöd och information om hur man tar fram en handlingsplan finns i Lärportalen: Hbtq-diplomering - Verksamhet (vgregion.se)

Utbildningen riktar sig till verksamhetens utsedda diplomeringsgrupp som har i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan. Läs mer om diplomeringsgrupp här: Förberedelser hbtq-diplomering (vgregion.se)

Hur kan jag se vilka verksamheter som är hbtq-diplomerade?

Hbtq-diplomerade verksamheter hittar du på denna webbsida: Hitta en hbtq-diplomerad verksamhet (vgregion.se)

När är vår verksamhet hbtq-diplomerad?

En verksamhet är hbtq-diplomerad när:

  • Samtliga medarbetare genomfört hbtq-diplomering – individuell.
  • Verksamhetens handlingsplan är klar och verksamheten går från att planera till att genomföra.
  • Varje verksamhet avgör själv när handlingsplanen är klar, och tar ett eget beslut om att bli en hbtq-diplomerad verksamhet. När beslutet är taget kontaktar ni Kunskapscentrum för sexuell hälsa som skickar ut information och dekaler.

Att vara en hbtq-diplomerad verksamhet innebär att ni arbetar aktivt med att skapa en normmedveten och inkluderande verksamhet för alla oavsett kön och sexualitet.

När verksamheten är hbtq-diplomerad kan den visa detta genom att sätta upp hbtq-diplomeringsdekaler. Att sätta upp hbtq-diplomeringsdekaler medför ett ansvar då det skapar förväntningar hos patienter och medarbetare på både kompetens och bemötande. Så länge verksamheten arbetar aktivt med att skapa och upprätthålla en normmedveten och inkluderande verksamhet kan dekalerna sitta uppe.

Vad kostar det att hbtq-diplomeras?

Det är helt gratis! Allt material finns tillgängligt digitalt, här på KSH:s webb samt i Lärportalen.