Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Så går hbtq-diplomeringen till

Flödesschema för hbtq-diplomering med fyra steg: ta beslut, förberedelser, genomförande och avslut och fortsatt arbete.

Här läser du om hur både den individuella och den verksamhetsgemensamma hbtq-diplomeringen går till. Du får också tips på hur din verksamhet förbereder sig på bästa sätt inför arbetet med diplomeringen.

Hbtq-diplomering – individuell

Individuell hbtq-diplomering är till för dig som arbetar i VGR och:

 • är en del av en verksamhet som vill genomgå hbtq-diplomering.
 • arbetar i en hbtq-diplomerad verksamhet och behöver en så kallad catch up.
 • vill höja din kompetens även om din verksamhet inte planerar att genomföra en hbtq-diplomering.

Utbildningen som finns i Lärportalen är kostnadsfri och genomförs i egen takt. Den innehåller bland annat kapitlen historia, normers effekt på hälsa, bemötande och test av kunskaper. Utbildningen avslutas med ett seminarium där deltagande ger individuell hbtq-diplomering.

Hbtq-diplomering Individuell i Lärportalen

Hbtq-diplomering – verksamhet

I den här delen arbetar ni gemensamt med att utveckla och förbättra verksamheten genom att ta fram en långsiktig handlingsplan för hur arbetet med inkludering och likvärdig vård oavsett kön och sexualitet ska se ut.

Hur går det till?

 • Varje verksamhet ansvarar för och leder sin egen hbtq-diplomeringsprocess.
 • Verksamheten utser en diplomeringsgrupp som ansvarar för att samordna och driva processen. I Lärportalen finns material, metoder, filmer och workshops som kan vara till stöd och hjälp för er.
 • Alla medarbetare genomför hbtq-diplomering – individuell.
 • Verksamheten genomför en nulägesanalys genom att beskriva nuläget och inventera förbättringsområden.
 • Verksamheten tar fram en handlingsplan genom att formulera mål och ta fram konkreta åtgärder.

Utbildning: Hbtq-diplomering - Verksamhet (vgregion.se)

När är en verksamhet hbtq-diplomerad?

En verksamhet är hbtq-diplomerad när:

 • Samtliga medarbetare genomfört hbtq-diplomering - individuell.
 • Verksamhetens handlingsplan är klar och verksamheten går från att planera till att genomföra.
 • Varje verksamhet avgör själv när handlingsplanen är klar.

Att vara en hbtq-diplomerad verksamhet innebär att ni arbetar aktivt med att skapa en normmedveten och inkluderande verksamhet för alla oavsett kön och sexualitet.

När verksamheten är hbtq-diplomerad kan den visa detta genom att sätta upp hbtq-diplomeringsdekaler. Att sätta upp hbtq-diplomeringsdekaler medför ett ansvar då det skapar förväntningar hos patienter och medarbetare på både kompetens och bemötande. Så länge verksamheten arbetar aktivt med att skapa och upprätthålla en normmedveten och inkluderande verksamhet kan dekalerna sitta uppe.

Senast uppdaterad: 2023-05-09 09:21