Hitta den närmaste rehabenheten på kartan

Via kartfunktionen skriver du in valfri adress och får fram den rehabenhet som ligger närmast den angivna adressen. Du kan till exempel se vilken rehabenhet som ligger närmast bostadsadress, vårdcentral, arbete eller annan valfri adress.

Lista över valbara rehabenheter

Folder om vårdval rehab

Kartfunktionen fungerar med följande webbläsare: Edge, Internet Explorer och Safari.

Senast uppdaterad: 2019-05-16 08:25