Nationella Substitutionsgruppen

Nationella Substitutionsgruppen (NSG) vill underlätta substitutionsarbetet, spara tid och resurser och inte minst inspirera och hjälpas åt genom att nationellt dela med sig av sina erfarenheter.

Nationella substitutionsgruppen (NSG) är ett nationellt nätverk med syfte att tillsammans hjälpas åt att minska mängden och exponeringen för hälso- och miljöfarliga kemikalier inom hälso-och sjukvård samt forskning/utbildning.

Detta avser både kemiska produkter (det vill säga kemiska ämnen och blandningar) och kemikalier i varor. Gruppen består av två undergrupper som arbetar parallellt: 

  • NSG kemiska produkter - substitution av rena kemikalier/kemiska blandningar
  • NSG kemikalier i varor - substitution av kemikalier i varor

NSG kemiska produkter

Denna undergrupp fokuserar på enskilda kemikalier: 

  • kemiska ämnen med ett definierat CAS-nummer 
  • blandningar av kemiska ämnen i produkter såsom rengöringsmedel, desinfektionsmedel, fogmassa och så vidare

Gruppen är ett nätverk för att dela erfarenheter gällande allehanda kemikaliefrågor. Det kan vara hur man bäst uppfyller lagstiftning, organiserar och genomför riskbedömningar, och inte minst delar sina erfarenheter kring kemikaliesubstitution.

Tips om utbyten av farliga kemikalier

Utbyteslista för hälso och miljöfarliga kemikalier

Substitution list for hazardous chemicals

Se även http://www.subsport.eu/

Vill du vara med?

Gruppen består av personer från regioner och universitet som arbetar med kemikaliefrågor. Vill du bli inbjuden till gruppen, vara med i gruppens arbete, ta del av information eller komma med förslag på fler substitutioner?

Anders Bolmstedt, Västra Götalandsregionen
Telefon: 0705-95 15 29 
Epost: anders.bolmstedt@vgregion.se

Karin Sundberg, Region Uppsala
Telefon: 018-611 31 45
Epost: karin.sundberg@regionuppsala.se

NSG kemikalier i varor

NSG kemikalier i varor arbetar för att minska mängden farliga kemikalier i varor såsom medicintekniska produkter, möbler, leksaker etc.

Offentlig upphandling är ett mycket viktigt verktyg i detta arbete. Därför  koordineras gruppens arbete av Nationella Kansliet Hållbar Upphandling. https://www.hallbarupphandling.se

Upphandlingsmyndigheten www.upphandlingsmyndigheten.se är också medlem i gruppen.

Länktips

www.chemsec.org
www.echa.europa.eu/sv/
www.noharm-europe.org/
www.ipen.org
www.kemi.se

Kontakter

Katharina Högdin, Nationell miljöstrateg, Nationella Kansliet Hållbar Upphandling
Telefon: 0724-68 99 18
Epost: katharina.hogdin@sll.se

Anders Bolmstedt, Västra Götalandsregionen
Telefon: 0705-95 15 29
Epost: anders.bolmstedt@vgregion.se 

Anders Bolmstedt

Verksamhetsutvecklare kemikaliehanteringssystem, ordförande NSG

Telefonnummer

Per Rosander

Miljöstrateg – Kemikalier och läkemedel

Telefonnummer