Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning miljö

Uppföljning och redovisning av miljöarbetet är viktigt för att se till att vi når resultat i miljöarbetet inom Västra Götalandsregionens organisation.

Västra Götalandsregionens gemensamma uppföljning av miljöarbetet omfattar alla förvaltningar och de helägda bolagen.Varje förvaltning och bolag ska årligen rapportera resultatet av miljöarbetet utifrån:

  • de miljömål i miljöplanen som de berörs av
  • sina egna miljömål

Miljö i årsredovisningen

Mål och åtgärder i miljöplanen för 2017-2020 följs upp på koncernövergripande nivå i årsredovisningen som följer upp budget för Västra Götalandsregionen.

Resultaten av miljöarbetet visas i ett eget avsnitt i Västra Götalandsregionens årsredovisning. 

Uppföljning per målområde (2020 års siffror)

Miljöredovisningen följer upp de sju målområdena i miljöplanen, och VGR:s program för klimatväxling.

Profilbild av Lars Berko

Lars Berko

Enhetschef intern miljöstrategisk utveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-04-16 10:45