Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Uppföljning miljö

Uppföljning och redovisning av miljöarbetet är viktigt för att se till att vi når resultat i miljöarbetet inom Västra Götalandsregionens organisation.

Västra Götalandsregionens gemensamma uppföljning av miljöarbetet omfattar alla förvaltningar och de helägda bolagen.Varje förvaltning och bolag ska årligen rapportera resultatet av miljöarbetet utifrån:

  • de miljömål i miljöplanen som de berörs av
  • sina egna miljömål

Miljö i årsredovisningen

Mål och åtgärder i miljöplanen för 2017-2020 följs upp på koncernövergripande nivå i årsredovisningen följer upp budget för Västra Götalandsregionen.

Resultaten av miljöarbetet visas i ett eget avsnitt i Västra Götalandsregionens årsredovisning. 

Uppföljning per målområde (2019 års siffror)

Miljöredovisningen följer upp de sju målområdena i miljöplanen, och VGR:s program för klimatväxling.

Lars Berko

Enhetschef intern miljöstrategisk utveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-06-24 10:05