Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Klimatväxling

Klimtaväxling

Västra Götalandsregionen har sedan januari 2016 ett program för klimatväxling i de egna verksamheterna. Under 2019 beräknas det ge cirka 7,5 miljoner kronor till klimatåtgärder inom VGR:s organisation. Men framförallt ska klimatväxlingen skapa ekonomiska drivkrafter för mindre klimatbelastande tjänsteresor.

Miljönämnden beslutar varje år om hur pengarna från klimatväxlingen ska användas.

Klimatväxling och insatser 2019

VGR:s program för klimatväxling har 2018 utvärderats av en extern konsult, läs mer i VGRfokus om resultaten

Rapporten ”Utvärdering av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram” Joakim Iveroth, Sweco, juni 2018 

Målet är minskad klimatpåverkan från tjänsterresor med privatbil och flyg

Regionfullmäktiges beslut från 2015 är ett led i att alla, inklusive Västra Götalandsregionen, måste ta aktivt ansvar för att bidra till minskat beroende av fossila bränslen. Västra Götalandsregionen ställer höga miljökrav på Västtrafiks fordonspark och på tjänstebilar, budbilar och andra fordon och tjänster som handlas upp. 

Det har tidigare inte funnits någon tydlig styrning för de anställdas tjänsteresor med privat bil och med flyg. Men från 2016 tas en avgift ut från den anställdes förvaltning för varje sådan resa. Och dessa pengar går till klimatåtgärder enligt Västra Götalandsregionens interna miljöplan.

Förhoppningen är att på sikt ska resorna med privatbilar och flyg minska genom att förvaltningarna oftare väljer mindre klimatbelastande mötesformer och sätt att resa.

Uppföljning av klimatväxlingen

Sju miljoner kronor till klimatåtgärder

Avgiften för tjänsteresor med privat bil är 3 kronor per mil, som motsvarar cirka 1,50 kronor per kilo koldioxid. För flygresor gäller fasta belopp enligt en överslagsberäkning för utsläppen per sträcka; 250 kronor för enkelresor inrikes, 500 kronor för utrikes i Europa och 1 000 kronor för övriga världen

- Avgifterna 2019 ser ut att ge drygt sju miljoner kronor till klimatomställning av vår organisation, det vill säga ungefär samnma nivå som förra året, säger Pia Damsén, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen.

Gemensamt konto för hela organisationen

De avgifter som samlas in sätts på ett centralt klimatväxlingskonto för hela organisationen. Pengarna ska användas för klimatåtgärder som finns i Västra Götalandsregionens miljöplan 2017-2020.

Administration

Avgifterna för privat bil hanteras i samband med reseräkningar inom varje förvaltning och upphandlad resebyrå hanterar flygresorna. Administrationen av avgifterna hanteras inom ramen för Regionservice ordinarie system. Programmet för klimatväxling innebär på så sätt en minimalt ökad arbetsbelastning.

Goda erfarenheter

Erfarenheterna från andra landsting och kommuner som redan har infört klimatväxling visar att resorna har minskat totalt och andelen mer klimatsmarta tjänsteresor har ökat, till exempel med fordon som körs på förnybara drivmedel. 

Klimatväxling eller klimatkompensation?

Klimatväxling kallas det då man avgiftsbelägger till exempel resor med hög klimatbelastning för att finansiera interna åtgärder för att minska sin egen organisations klimatpåverkan.

Klimatkompensation finansierar externa åtgärder utanför sin egen organisation som ska leda till en lika stor utsläppsminskning som de utsläpp som ska kompenseras. Men enligt bl a Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är det enligt kommunallagen inte tillåtet i en skattefinansierad verksamhet.

Klimatväxling - insatser 2019

Frågor och svar om klimatväxling

Pia Damstén

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-09 13:40