Informationsfilmer

På denna sida samlar vi olika föreläsningar, utbildningar eller informationsfilmer som LMH har varit med och tagit fram.

Västra Götalandsregionen tog under våren 2022 fram två webbinarier för personal som möter personer som flytt från krig. Webbinarier om migrationsrelaterad psykisk ohälsa och hälsoundersökningar. 

Tillsammans med Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne och Transkulturellt centrum i Region Stockholm har vi tagit fram korta informationsfilmer inom tre aktuella områden. Dessa är tolkade möten, regelverk samt tortyrskador. Med dessa filmer vill vi ge en snabb introduktion inom respektive område.

Tolkade möten 

Tre korta filmer om hur man som vårdpersonal använder språktolk i patientmöten. 

Tolkade vårdmöten 1 -inför mötet


Tolkade vårdmöten 2 - under mötet


Tolkade vårdmöten 3 - efter besöket


 

Språktolk - så använder du den i VGR

Regelverk

En kort film som svarar på de vanligaste frågorna som rör rätten till vård och tandvård för asylsökande och papperslösa 

Vård och tandvård för asylsökande och papperslösa


 

Tortyrskador

I korta filmer, de flesta runt 10 minuter, berättar olika professioner hur de bemöter personer som varit utsatta för tortyr. Filmerna handlar bland annat om smärtproblematik, juridiska aspekter samt barns upplevelser av tortyr. 

Filmer om tortyrskador 

I samarbete med Flyktingmedicinsk mottagning och Kris- och trauma mottagningen har en utbildning/föreläsning i tortyrskador genomförts. Den tar bland annat upp fysiska och psykiska aspekter av tortyrskador. 

Att tolka vid psykisk ohälsa

I samarbete med Kris- och trauma mottagningen, Ungas psykiska hälsa och Tolkförmedlingen väst har ett antal utbildningsfilmer tagits fram för att öka kunskapen att tolka vid psykisk ohälsa. Filmerna vänder sig främst till tolkar men kan vid fördel även ses av vårdpersonal som vill få en ökad förståelse för psykisk ohälsa bland personer med migrationsperspektiv. Klicka här för att ta del av filmerna.