Livsvillkor, migration och hälsa (LMH)

En femtedel av Västra Götalands invånare är migranter från andra länder. Västra Götalandsregionen behöver rusta för att inkludera, identifiera behov och utveckla sina verksamheter för att kunna bemöta hela befolkningen. Uppdrag livsvillkor, migration och hälsa (LMH) är en resurs i detta arbete.

Bilden visar tre mänskliga siluett mot en blå himmel. Personerna  hjälper varandra uppför ett steningt berg.

Metoder och verktyg

Här hittar du framtagna metoder och verktyg som är aktuellt inom området migration och hälsa.

kvinna med headset har en kontakt via datorn med en annan kvinna

Tolk

Här finns information kring förbud mot barn som tolk, bildstöd och användbara tips kring tolksituationen

foto på en mobil med skärmsidan uppåt.

Funktioner i VGR

Här får du en samlad bild över nyckelfunktioner inom VGR som arbetar med migration och hälsa. Du hittar även kontaktuppgifter till relevanta externa organisationer.

bild på en stor hög med papper och dokumentsamlingar i en  kontorsmiljö

Rapporter

Här hittar du rapporter kopplat till migration och hälsa.

Salam Kaskas

Regionutvecklare

Telefonnummer

Caroline Oskarsson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 33 53

Marie Ahlberg

Regionutvecklare

Telefonnummer

Mobil: 076-1399963