Tolk

Hälso- och sjukvården är skyldig att anpassa information efter individens förutsättningar. Den som inte förstår eller talar svenska ska därför erbjudas språktolk.

Barn får inte användas för att tolka åt sina föräldrar/närstående/vänner. Att använda barn som tolk är inte förenligt med FN:s barnkonvention bland annat för att barnen får ett ansvar de inte kan axla, det skapas en maktförskjutning mellan föräldrar och barn, barnen får tillgång till känslig information samt att de uteblir från skolan.  Det finns också risk för missförstånd som kan få konsekvenser för både patient och vårdgivare. 

För mer information och verktyg gå in på följande länk: Förhindra barn som tolk - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Att beställa tolk 

Västra Götalandsregionens leverantör av språktolktjänster är Tolkförmedling Väst. På www.tolkformedlingvast.se kan du beställa tolk dygnet runt. Där kan du även se beställningar, fakturaunderlag, lämna synpunkter med mera. Du loggar in genom att ange ditt användarnamn och lösenord. Ring Tolkförmedling Väst på 0770-813 000 om du saknar användaruppgifter eller vill beställa via telefon. 

Om du behöver ytterligare information/kunskap eller utbildning i tolkanvändning finns detta på länken nedan:
Tolkförmedling Västs hemsida 

Bildstöd 

Inom Västra Götalandsregionen finns det framtagna bildstöd, översatta på olika språk för att underlätta samtal och möten i vården. Bildstöd kan med fördel användas tillsammans med tolk. För mer information gå in på länken nedan:
Om bildstöd i vården

 

TolkNu

Få en telefontolk på fem minuter.

Tips!

För dig som ska använda tolk.