Pris för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter

Folkhälsopriset 2019 delades ut till Mohammed Ali av Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Varje år uppmärksammas personer, föreningar eller verksamheter för sitt engagemang för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter. Utlysningsperioden för 2022 är 20 februari till 10 april.

Kriterier för pris för social hållbarhet

 • Pris för social hållbarhet syftar till att uppmärksamma och belöna goda insatser för social hållbarhet med fokus på att främja folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Utifrån regionala utvecklingsstrategins mål om behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart samhälle ska insatsen vara etablerad, långsiktig och bidra till minst ett av Västra Götalandsregionens målområden för social hållbarhet
  • god hälsa och välbefinnande
  • jämlikhet och lika rättigheter
  • tillit, trygghet och delaktighet.
 • Priset kan delas ut till enskilda personer, ideella föreningar, organisationer eller nätverk.
 • Priset kan inte delas ut till näringsverksamhet eller offentligt finansierad verksamhet.
 • Pristagaren ska både bo och verka inom Västra Götaland.
 • Man kan inte nominera sig själv till priset.
 • Utlysning sker första kvartalet varje år via Västra Götalandsregionens hemsida.
 • Prissumman är 50 000 kronor.
 • Inkomna nomineringar bereds av en politisk jury bestående av ledamöter från regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet. Regionstyrelsen beslutar därefter om pristagare.

Läs mer om Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi samt mål för social hållbarhet nedan:

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030

Marlene Nilsson

Regionutvecklare

Telefonnummer