Vårdval Rehab

Vårdval Rehab syftar till att stärka den enskildes ställning och inflytande till sin egen vård genom att fritt välja vårdgivaren inom Västra Götalandsregionen. Primärvården utgör basen för den nära sjukvården och ska vara välkomnande, lättillgänglig, erbjuda delaktighet och ha en helhetssyn på den enskildes behov.

Kontakta oss

Aktuellt

Hugin

Efter att information gått ut i vårdgivarnytt i veckan har ytterligare fel uppmärksammats avseende korrekt registrering av diagnoskod i HUGIN. I samband med utredningen av nedgången upptäcktes det att beräkningen av variabler som bygger på antal diagnoser har tappat diagnoserna från 2018. Detta gäller både Hugin och Munin och kommer rättas upp.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Välkomna till Primärvårdsdagen 3 oktober 2018!

Nu bjuder Koncernkontoret för andra året in till Primärvårdsdagen – en dag för att främja utveckling inom primärvården i Västra Götalandsregionen!

Inbjudan och anmälan