Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdval Rehab

Vårdval Rehab syftar till att stärka den enskildes ställning och inflytande till sin egen vård genom att fritt välja vårdgivaren inom Västra Götalandsregionen. Primärvården utgör basen för den nära sjukvården och ska vara välkomnande, lättillgänglig, erbjuda delaktighet och ha en helhetssyn på den enskildes behov.

Kontakta oss

Här samlar vi länkar till information kring Coronavirus och covid-19 som till exempel funnits med i Vårdgivarnytt eller skickats ut direkt via e-post. Se även länk längst ner som går till en övergripande samlingssida med covid-19-information för vårdgivare.

2020-10-20 Förhållningsregler till hushållskontakter till person med covid-19 införs i Västra Götaland 21 oktober

2020-09-10 Åtgärder för stöd till vårdgivare även under hösten

2020-09-09 Rutin för liggande transporter förlängs att gälla tills vidare

2020-08-19 Förlängda beslut gällande patientavgift, sjukresor och hembesökstillägg

2020-07-01 Förlängd avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av smittskyddslagen (Länk till protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen)

2020-06-15 Beslut: Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor - Västra Götalandsregionens skärgård

2020-06-10 Beredskap för vårdcentraler och rehabenheter med anledning av information riktad till invånarna i VGR

2020-06-01 Ny regional riktlinje: Antikroppstestning av personal vid covid -19

2020-05-26: Provtagning PCR av sjukvårdspersonal med misstänkt covid-19 inom primärvårdens vårdval

2020-05-20: Avgiftsfri undersökning, vård och behandling enligt Smittskyddslagen på grund av covid-19

2020-05-20 Beslut om tillfälligt minskat uppdrag

2020-05-18 Ny webbplats om covid-19

2020-05-08 Regional rutin: Provtagning av sjukvårdspersonal med misstänkt Covid-19 inom primärvårdens vårdval

2020-05-04 Covid-19 affischer Att uppmärksamma barnen nu på flera språk

2020-05-04 Samlad information om läkemedelsbehandling och aktuellt kunskapsläge om covid-19

2020-05-04: Uppdaterat terapiråd vid astma/KOL

2020-04-30 2020-04-30: Förlängning av tillfällig förändring av tillämpningsanvisning om borttagen patientavgift för sent avbokat besök samt för ersättning avseende väntetid mer än 30 minuter (med anledning av covid-19)

2020-04-27 Information om den löpande uppföljningen av Vårdval Rehabenheter med anledning av covid-19

2020-04-24 Regional riktlinje: Planerad vård för invånare 70 år och äldre med anledning av covid-19

2020-04-24 Information om nationella stödåtgärder riktade till företag och professionell företagsrådgivning

2020-04-24 Konsekvenser av och information om covid-19 för externa parter

2020-04-20 Häfte: Krisstöd vid arbete under extrem stress

2020-04-14 Uppdatering av astma/KOL i sjukvården under covid-19 pandemin

2020-04-02 Remisshantering under epidemin

2020-04-02 Vård som inte kan anstå ska fortsätta

2020-04-02 Begränsat uttag av läkemedel från och med den 1 april

2020-04-02 Tillfälliga förändringar gällande sjukresor

2020-04-02 Förlängning och förtydligande av beslut om patientavgifter

2020-03-31 Reviderad rutin vårdhygien – covid-19

2020-03-30 Kodning av covid-19

2020-03-26 Informationsinsatser för vissa grupper

2020-03-23 Risk för ökat våld i nära relationer under Coronakrisen

2020-03-20: Bildstöd och tillgänglig information kring covid-19 

2020-03-18 Regional rutin - Provtagning COVID19 vårdpersonal med luftvägsinfektion (förtydligad)

2020-03-18 Rutiner covid-19 i ordinärt boende samt särskilda boendeformer och LSS

2020-03-17 Utökad möjlighet till digitala videomöten som ersätter enskilt fysiskt besök

2020-03-17 Tillfälligt borttagande av avgift för uteblivet patientbesök

2020-03-17 Reviderad Regional rutin – Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon

2020-03-16 Regional rutin Vårdhygien - Covid-19 har uppdaterats 

 

2020-03-13 Covid 19 - information från Hjälpmedelscentralen

 

 

Covid-19 - samlad Information för vårdgivare

 

Information till invånare på 1177.se

Senast uppdaterad: 2020-03-20 14:53