Vårdval Rehab

Vårdval Rehab syftar till att stärka den enskildes ställning och inflytande till sin egen vård genom att fritt välja vårdgivaren inom Västra Götalandsregionen. Primärvården utgör basen för den nära sjukvården och ska vara välkomnande, lättillgänglig, erbjuda delaktighet och ha en helhetssyn på den enskildes behov.

Kontakta oss

Aktuellt

Välkomna till Primärvårdsdagen 3 oktober 2018!

Nu bjuder Koncernkontoret för andra året in till Primärvårdsdagen – en dag för att främja utveckling inom primärvården i Västra Götalandsregionen! Sista anmälningsdag är den 19 september.

Inbjudan och anmälan