Film i Väst AB

Här hittar du bolagsinformation om Film i Väst AB.

Film i Västs uppdrag är att samproducera film med hög konstnärlig kvalitet och publik potential som utmärker sig på den nationella och internationella arenan och som får en betydande global distribution och spridning.

Bolaget ska upprätthålla och utveckla sin nationella och internationella position som en ledande aktör inom filmproduktion, och samproduktioner ska sammantaget nå och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund. Film i Väst ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland, underhålla och utveckla Västra Götalands kreativa potential och infrastruktur, samt stärka kompetensen inom branschen.

Västra Götalandsregionen är den enda ägaren av bolaget (100 procent). Ägarstyrningen sker genom bolagsordning och ägardirektiv som beslutas av regionfullmäktige.

Film i Västs verksamhet bedrivs i enlighet med uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2021-2024

Bolagets organisationsnummer är 556573-5569.