Göteborgs Symfoniker AB

Alla personer som ingår i symfoniorkestern står med sina instrument i en stor hall.
Fotograf: Ola Kjelbye

Här hittar du bolagsinformation om Göteborgs Symfoniker AB.

Göteborgs Symfoniker ska bedriva symfonisk konsertverksamhet med hög internationell konstnärlig kvalitet för en bred publik, och upprätthålla och utveckla sin nationella och internationella position som en av världens främsta orkestrar.

Göteborgs Symfoniker ska nå och angå invånarna, oavsett ålder, kön eller social bakgrund, i Västra Götaland genom konserter i konserthusen i Göteborg och Vara samt i andra städer och samhällen. Genom turnéer, gästspel och GSOplay ska Göteborgs Symfoniker aktivt söka nya publikgrupper, ge internationell lyskraft till Västra Götaland samt bidra till att utveckla regionens kreativa potential och kompetens inom scenkonst med speciellt fokus på symfonisk klassisk musik.

Västra Götalandsregionen är den enda ägaren (100 procent). Ägarstyrningen sker genom bolagsordning och ägardirektiv som beslutas av regionfullmäktige.

Göteborgs Symfonikers verksamhet bedrivs i enlighet med uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfonikers 2021-2024

Göteborgs Symfonikers organisationsnummer är 556313-1027.