GöteborgsOperan AB

Göteborgsoperans entré
Fotograf: Jonny Lindh

Här hittar du bolagsinformation om GöteborgsOperan AB.

GöteborgsOperan har i uppdrag att bedriva opera-, musikal- och dansverksamhet med hög internationell konstnärlig kvalitet för en bred publik. Bolagets orkester ska också bedriva konsertverksamhet.

GöteborgsOperan ska upprätthålla och utveckla sin nationella och internationella position som ett av norra Europas intressantaste operahus. Utifrån operahuset i Göteborg och scenen i Skövde, samt genom turnéer, gästspel och digital media, ska bolaget nå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund. Bolaget ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och bidra till att utveckla Västra Götalands kreativa potential och kompetens inom scenkonst.

Västra Götalandsregionen är den enda ägaren av bolaget (100 procent). Ägarstyrningen sker genom bolagsordning och ägardirektiv som beslutas av regionfullmäktige.

GöteborgsOperans verksamhet bedrivs i enlighet med uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 2021-2024

GöteborgsOperans organisationsnummer är 556121-7828.