Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Miljö och klimat

Vi måste kraftfullt dra åt samma håll för att klara klimatomställningen och miljön. I Västra Götaland finns en lång tradition av höga ambitioner, initiativ och satsningar på samverkan inom många olika miljöfrågor och på klimatområdet.

Tillsammans med viktiga aktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer bidrar vi till en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling.

VGR ska vara en samlande kraft för klimatarbete och miljödriven utveckling i Västra Götaland. Genom nätverk, projektstöd och samverkansmiljöer kan vi tillsammans utveckla idéer och effektiva insatser. Biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och ökad resurseffektivitet är prioriterade områden.

Livsmedel

Produktion och goda matvanor för en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i Västra Götaland.

Skärgårdsnatur med trift på Härnmanö

Biologisk mångfald

VGR har flera verksamheter som arbetar med biologisk mångfald och vill framöver engagera fler och intensifiera arbetet och länka samman olika aktörer.

Klimat

Klimatarbetet drivs framåt i bred samverkan med aktörer i Västra Götaland. Inom VGR som organisation bedrivs ett ambitiöst klimatarbete.

Bara fötterna syns på person bakom tyllkjol

Textile Movement

Textile Movement är VGR:s satsning för att etablera Västsverige som en innovativ förebild för en hållbar och cirkulär omställning inom textilbranschen i EU.

Miljö i VGR

VGR vill vara en föregångare genom miljöarbetet inom sin egen organisation. Miljömål 2030 gäller för alla förvaltningar och bolag.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Relaterat innehåll

Näringsliv

Entreprenörskap​, platsutveckling, etablering, företagsstöd.


Senast uppdaterad: 2023-09-12 13:43