Ledningssystem för säkerhet

Ledningssystemet för säkerhet utgår från policy och ramverk för säkerhet. För att konkretisera och följa upp säkerhetsarbetet finns en strategi.

Allt säkerhetsarbete följer processen:

Före - förebyggande och förberedande arbete
Under - hantering av den akuta situationen
Efter - återgång till normal verksamhet, uppföljning och utvärdering

Syftet är hela tiden att det skyddsvärda ska få det skydd som är lämpligt.

Klicka på länkarna nedan, så kommer du till styrande dokument, verktyg, råd och stöd inom olika säkerhetsområden (Ledningssystemets delar).      

Lokalt arbete

Förutom dokumenten nedan finns lokala dokument och lokalt stöd för respektive verksamhet inom Västra Götalandsregionen. De är förtydliganden och mer detaljerade anvisningar, som är anpassade till den egna verksamhetens arbete och lokalisering. Respektive verksamhet informerar om dessa!