Upplåning

Västra Götalandsregionen har två program för kapitalanskaffning via kapitalmarknaden. Ett certifikatsprogram för emission av värdepapper kortare än ett år och ett MTN-program för emission av värdepapper med löptid över ett år.

Låneprogram:

 • MTN – program
  Arrangör: SEB
  Emissionsinstitut: Nordea Bank AB, Danske Bank ASA, DnB ASA, Svenska Handelsbanken, Swedbank
  Rambelopp: 1 000 000 000 SEK, eller motvärdet därav i EUR.
 • Certifikatprogram
  Arrangör: Handelsbanken
  Emissionsinstitut: Nordea Bank AB, Danske Bank ASA, DnB ASA, Svenska Handelsbanken, Swedbank
  Rambelopp: 3 000 000 000 SEK, eller motvärdet därav i EUR.