Energismarta avdelningar

Hur kan man spara på onödig verksamhetsel inom hälso- och sjukvården genom beteendeförändringar? Projektet Energismarta avdelningar startade som ett pilotprojekt för att kartlägga förbrukning och undersöka möjligheterna. Sedan dess sprids erfarenheterna inom VGR.

På många avdelningar i sjukvården finns apparater som drar ström fast de inte används. Det ökar elanvändning, klimatpåverkan och kostnader helt i onödan.

Genom medel från VGR:s klimatväxling startades projektet Energismarta avdelningar av miljöavdelningen på Koncernkontoret och Västfastigheter och man anlitade konsultföretaget Sweco som experter inom el, energi och beteendefrågor.

Många olika representanter och professioner på sjukhusavdelningarna har medverkat på olika sätt - i enkäter och på APT - i projektet för ge input kring sin elanvändning, både tekniska och beteendemässiga.

Klimatväxling

Resultat från de fem pilotavdelningarna

Det första pilotprojektet pågick 2017. Här finns en rapport om de fem olika avdelningar på fyra av VGR:s sjukhus som fick stöd för att minska sin energiförbrukning.

Energismarta avdelningar rapport 2018-01-29

Energismarta avdelningar för sjukhusen

Projektet fortsatte under 2018 med att:

  • erbjuda utbildningstillfällen i energi för miljöombud på sjukhusen
  • erbjuda en energiinventering och handledningstillfällen i ett test som några avdelningar hade möjlighet att ansöka om
  • ta fram goda exempel på hur vårdenheter kan spara onödig el
  • ta fram kommunikationsmaterial som chefer och miljöombud kan använda sig av på sina vårdenheter.
  • ta fram ett brädspel som handlar om att spara energi som kan spelas på en fikarast.

Manual för förberedelse av presentation

Presentationsmaterial Spara verksamhetsel sjukhus 15 min (Ppt)

Talarmanus 15 min

Presentationsmaterial Spara verksamhetsel sjukhus 30 min (Ppt)

Talarmanus 30 min

Energismarta avdelningar Närhälsan och Folktandvården


Här finns anpassat utbildningsmaterial att använda på arbetsplatsträffar eller liknande tillfällen vid enheter inom primärvård och tandvård:

Instruktion

Talarmanus

Presentationsmaterial spara verksamhetsenergi Närhälsan (pdf)

Energikrav i upphandling av medicinskteknisk utrustning

I ett projekt tillsammans med Region Stockholm och Region Jönköpings län identifierades potential, möjliga krav och vägar framåt för att ställa energikrav i upphandling av medicinteknisk utrustning till vården. Projektet var finansierat av Energimyndigheten.

Slutrapport: Implementera energikrav i offentlig upphandling av utrustning inom vården

Anna Teghammar

Miljöstrateg – Klimat

Telefonnummer