Utanför Borås finns AstaZero - världens enda fullskaliga testarena för säkerhetssystem i motorfordon

Monica i testmiljön hos AstaZero.

AstaZero är världens första fullskaliga testmiljö för framtida trafiksäkerhet. Testarenan består bland annat av olika trafikmiljöer - som stadsmiljö, landsväg och en gigantisk öppen asfaltsplan, vilket skapar möjligheter att pröva fordonens säkerhetssystem och beteende i olika verklighetstrogna scenarier. På AstaZero kan man testa framtidens fordon - exempelvis självkörande bilar och lastbilar så att de är säkra att använda.

Vi träffade Monica Ringvik, teknisk chef på AstaZero utanför King’s Laundry. Det är en del av den uppbyggda miljön inne på arenan med endimensionella husfader. Tvätteriet med klassisk amerikansk tappning är en del av ett affärscentrum i den världsunika testmiljön. Här testar forskare, fordonsutvecklare och tekniker avancerade säkerhetssystem och automatiserade fordon i alla möjliga slags trafiksituationer.

– Hos oss kan kunden bokstavligen testa alla aspekter av säkerhet och automation på ett ställe, förklarar Monica Ringvik. Här kan man framföra fordonet i olika realistiska miljöer. Vi kan även konstruera specifika scenarier efter våra kunders önskemål. Vi kan alltså både utforma tester själva eller genomföra de tester våra kunder beställer och vi hjälper även våra kunder att analysera och dra slutsatser från testresultaten.

Öppen testarena med eget 4G-nät

AstaZero ägs av RISE Research Institutes of Sweden och Chalmers Tekniska Högskola. Här finns 18 anställda, alltifrån civilingenjörer till maskintekniker. Den fysiska infrastrukturen på anläggningen består av (förutom kontor och labbmiljöer i byggnader): vägavsnitt, landsväg, motorväg, högfartsyta, uppdykande föremål och stadsmiljö. AstaZero har dessutom ett eget 4G-nät för att ge support till testningen och även ge möjlighet att skapa en realistisk kommunikationsmiljö – och ett 5G-nät håller på att tas i drift.

– Testarenan är öppen för fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare, universitet och högskolor från hela världen, förklarar Monica Ringvik. Fokus för testerna på banan kan vara allt från fordonsdynamik, förarens beteende, funktionssäkerhet till kommunikationsteknik. Allt dock i sammanhanget aktiva säkerhetssystem och automatiserade fordon.

Målobjekt i verklig storlek för att förhindra framtida olyckor

På anläggningen finns även bilar i naturlig storlek gjorda i duköverklädd kartong som kallas målobjekt. De är till för att kontrollera funktioner på testfordonet bland annat när det finns en risk för att målobjektet kan bli påkörd, menar Monica Ringvik:

– Målobjektet är konstruerat så att bilen ska uppfatta det som en riktig bil. Därför har vi också en konstgjord älg i naturlig storlek, så att man kan se hur de självstyrande bilarna läser av och tolkar älgen. Storviltolyckor är ju något man absolut vill undvika på våra vägar.

Säkerhet och sekretess genomsyrar verksamheten på AstaZero.

– Säkerhet är centralt för oss. Vi genomför alltid en riskanalys innan ett nytt test får genomföras på banan, för att säkerställa att vi inte tar några onödiga risker. Dessutom övervakar vår trafikledning allt som händer på banan och har direktkontakt med alla som befinner sig inom grindarna, säger Monica Ringvik.

Innovation är en förutsättning för att regionen ska utvecklas i takt med sin omvärld och därför går Västra Götalandsregionen in tillsammans med offentliga och privata parter i olika satsningar med finansiering eller samverkan på olika sätt.

"Ingen motsvarighet till AstaZeros storlek och omfattning"

– Offentlig och privat samverkan finns i alla länder med fordonstillverkning, förklarar Hans Fogelberg, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen. Men i större länder, med starka industriföretag, klarar man att bygga upp testarenor på egen hand – även om det inte finns någon motsvarighet till AstaZeros storlek och omfattning.

Hans Fogelberg berättar att det ligger många år bakom Västra Götalandsregionens arbete för att rigga innehållet och finansiering av AstaZero:

– Vi var tvungna att uppfinna ett helt nytt sätt att lösa uppgiften på. Idag är AstaZero en modell för andra stora testbäddar inom transportindustrin - över hur man kan samverka kring och finansiera en sådan här satsning.

Västra Götalandsregionen har bidragit med 55 miljoner i uppstarten och medfinansierar nu olika projekt som drivs i anslutning till testarenan. Västra Götalandsregionen arbetar även löpande med supportering av testbädden.

– Tillsammans med AstaZero tittar vi till exempel just nu på en större uppgradering. Automatiseringen i fordonsindustrin har nämligen kommit snabbare än industrin har förväntat sig och vi behöver ta fram intelligenta fordon i sin helhet. Ett exempel på behoven är att det finns olika radiofrekvenser i olika länder - därför behöver vi kunna sätta ihop en exempelvis nordamerikansk radiomiljö här för att kunna utföra relevanta tester.

Hans Fogelberg

Handläggare, samhällsutveckling och säkerhetsfrågor

Telefonnummer