Ekologiska Almnäs Bruk tar västsvensk ost ut i världen

Fotograf: Anneli Permer

En historia av osttillverkning som sträcker sig tillbaka till 1830-talet och vidsträckta åker- och betesarealer. Det var grundstenarna när Almnäs Bruk gick över till ekologisk produktion och började bygga sitt nya varumärke.

Gården med anor från 1200-talet ligger idylliskt inbäddad i grönska strax söder om Hjo vid Vätterns strand. Almnäs har funnits i Thomas Berglunds familj i snart 100 år och är idag en av Sveriges största ekologiska gårdar med 400 mjölkkor, 3600 hektar mark och ett gårdsysteri. Gården drivs som ett aktiebolag med Thomas vid rodret som VD.

Det var efter ett antal tuffa år på 80-talet som Almnäs Bruk ställde om till ekologiskt jordbruk.

− Vi stod inför valet att lägga ner mjölkproduktionen eller att ändra inriktning, och just då var intresset stort för ekologiskt hos konsumenten. Det fanns en efterfrågan. Vi gjorde en lönsamhetsutredning som visade att Almnäs var den typ av gård som kunde löna sig som ekologisk. Så ekonomin var helt och hållet anledningen till omställningen, berättar Thomas.

Miljöengagemang med tiden

Allt eftersom har miljöengagemanget vuxit fram och idag är Thomas också övertygad om att det är på rätt sätt som de har valt att sköta sitt jordbruk – ett långsiktigt hållbart sätt. På Almnäs odlas jorden utan handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel och med en genomtänkt växtföljd. Djurhållningen sköts på ett traditionellt sätt för att ge friska och glada djur.

− Men som hårt pressad råvaruleverantör i dagens agroindustriella komplex är det svårt för många jordbrukare att välja ett annat sätt att driva sitt jordbruk på, menar Thomas.

Det var en av anledningarna till att tankarna om livsmedelsförädling fanns med i ett tidigt skede. Gården bär på en rik historia och gamla traditioner av osttillverkning. Wrångebäcksosten är Sveriges äldsta registrerade ostvarumärke och tillverkas idag enligt samma recept som på 1880-talet.

− Genom osttillverkningen har vi återtagit kontakten med slutkonsumenten och eko har bidragit till att vi kan ladda vårt varumärke med ett mervärde som vi själva styr över – hur produktionen går till. Genom att inte sälja vår ost i dagligvaruhandeln utan via fler och mindre återförsäljare kan vi också styra mer över hur vi vill att vår slutprodukt ska se ut.

Nätverk med kunniga människor

En del i framgångskonceptet har varit den generositet som Thomas menar råder bland de som sysslar med småskalig livsmedelsproduktion. Genom de nätverk som till exempel erbjuds inom Lokalproducerat i Väst,  har kontakter knutits med kunniga människor som bidragit till utvecklingen av verksamheten.

Thomas är tacksam för de 25 anställda som sköter den dagliga driften på Almnäs. Det är de som gör det möjligt för honom att lyfta blicken och smida framtidsplaner, som att komma ut på världsmarknaden med osten, komma bort från diesel i traktorerna och utveckla en vindkraftpark på gården.