Sofies alger ska göra världen bättre

Det började med en kärlek till alger. Ganska snart utvecklade sig en historia om ett nytt supermaterial. Nu räknas Sofie Allert, vd för Swedish Algae Factory, som en av Europas mest lovande innovatörer.

– Först var företagen tveksamma: Vi ska inte ha alger i våra solceller! Men nu öppnar det upp sig på alla håll och kanter.

Den kommande hösten är ”galen”, som Sofie Allert uttrycker det. Hennes företag Swedish Algae Factory utvinner ett nytt material ur algskal – en innovation som bland annat kan blockera UV-ljus och göra solceller effektivare.

Men sagan om algfabriken i Kungshamn började på Chalmers. Under kandidatarbetet blev Sofie fascinerad av alger och hur den encelliga organismen kan användas som bioresurs. Året därpå, på entreprenörsskolan Chalmers Ventures, träffade hon forskaren Angela Wulff som introducerade henne för kiselalger.

– Vi såg att kiselalgernas skal hade en jättespännande struktur som nästan ser ut som glas, säger Sofie.

Sofie och Angela misstänkte att skalet hjälpte algen att fånga in solljus. Och det var då nästa tanke slog dem. Skulle det glasliknande materialet kunna användas för att öka effektiviteten hos solceller?

UV-skydd och effektivare batterier

Tillsammans med Chalmers och RISE kom de fram till ”väldigt positiva resultat”.

– Idag samarbetar vi med företag som producerar coatings till solpaneler. Än kan vi inte sälja till dem på grund av att våra volymer fortfarande är för små, men vi har verifierat effektiviteten genom olika testprojekt, säger Sofie.

Det nya materialet visade sig ruva på fler hemligheter: skalet lämpar sig som fuktgivare och absorbent i ekologisk kosmetik. Dessutom verkar materialet kunna blockera UV-ljus. Tillsammans med flera andra företag undersöker Swedish Algae Factory nu om algerna kan användas som naturligt UV-filter i bland annat solskydd och färg.

Men enligt Sofie har innovationen både oanade och oändliga tillämpningsområden. Till exempel visade det sig nyligen att materialet kan bidra till att skapa effektivare batterier.

Får näring från en fiskodling

Idag har Swedish Algae Factory fem heltidsanställda med produktion i Kungshamn. Och själva anläggningen är lite av en miljöinnovation i sig.

– I pilotanläggningen i Sotenäs symbioscentrum skapar vi en konstgjord, bra algblomning där vi tar tillvara på det näringsrika vattnet från en närliggande fiskodling. Algerna renar vatten, som annars kan bidra till övergödning. Samtidigt producerar algerna bland annat omega-3 som kan användas i produktion av hållbart fiskfoder. En win-win-situation!

De senaste åren har Sofie Allert vunnit flera priser, bland annat Årets unga entreprenör och Industrins pris 2018. Nyligen fick företaget 17 miljoner kronor i bidrag från EU.

Idag ingår Sofie i Klimatråd Västra Götaland, ett råd där olika ledare i regionen samarbetar för att lyfta klimatomställningen högre upp på dagordningen.

– Det finns ett stort intresse att ställa om i Västra Götaland. Som vd för ett miljötekniskt bolag upplever jag att man vill se den här typen av innovationer och verksamheter.

Hon säger sig ha känt ett starkt stöd under hela resan med Swedish Algae Factory.

 – Under vårt första år hade vi stor nytta av Västra Götalandsregionens såddfinansiering. Det, och olika bidrag, gjorde att vi kunde fokusera på att bygga upp bolaget så att riskkapital kunde komma in på ett bra sätt, säger Sofie Allert.

Foto: Paul Björkman

Stöd från VGR

Swedish Algae Factory grundades på Chalmers Ventures, som stöttas av VGR, och finns idag i innovationsmiljön Sotenäs Symbioscentrum. Swedish Algae Factory har tidigare fått stöd från VGR i form av såddfinansiering.