Friska med hållbart resande

Det finns mycket att vinna: Flera studier visar att de som cyklar regelbundet har lägre sjuktal. Ett uppmärksammat exempel är Landstinget i Uppsala län som lät ett antal vanebilister ställa bilen och börja cykla. De minskade sjuktalen med upp till 75 procent. - Man behöver inte ens cykla varje dag för att få effekt, berättar Sara Eriksson, som är regionutvecklare på avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur och arbetar med hållbart resande i Västra Götaland.

Uppmuntra - inte peta i vanor

Sara Eriksson och Jenny Sjöstedt, miljöstrateg i Västra Götalandsregionen, samarbetade i satsningen på hållbart resande inom organisationen för att öka det hållbara resandet i tjänsten men även att uppmuntra medarbetare att gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet. Men det kan vara ett känsligt kapitel, eftersom resor till och från jobbet faktiskt sker på fritiden.

– Chefernas attityd är jätteviktig. Det är inte självklart att komma så här och peta i folks fritidsvanor, det krävs en del av ledningen för att kunna förändra tankemönstret. Det är också viktigt att man som chef försöker vara ett gott exempel och inte ta bilen i onödan, säger Sara.

Koppling till policy

Satsningen hänger samman med den nya rese- och mötespolicyn och klimatväxlingen som infördes vid årsskiftet. Den innebär att alla avdelningar som använder flyg eller privat bil i tjänsten får betala en särskild avgift för att kompensera klimatbelastningen.

I dagarna inleder Sara och Jenny en regionturné som erbjuds ledningsgrupper i alla verksamheter för att tipsa, ventilera frågor och på andra sätt hjälpa chefer att leda VGR in på den klimatsmarta vägen. Förhoppningen är att cheferna ska kunna underlätta för medarbetarna att välja mer miljövänliga och hälsosamma resesätt.

Det kan handla om att förlägga möten på tider som gör det möjligt att nyttja kollektivtrafiken eller att ordna fler Skype-möten. Men också interna tävlingar eller evenemang som kan väcka intresset och motivationen hos medarbetarna att testa nya och mer hållbara sätt att resa.

Geografiska skillnader

Västra Götaland är ett stort geografiskt område och målsättningen med hållbart resande kommer inte innebära samma utmaning för alla. I en tätort som Göteborg är det ofta enklare att välja cykel eller kollektivtrafik framför bilen.

– Trängseln i centrala Göteborg har också skapat ett ekonomiskt argument som kan uppmuntra till cykling eller kollektivtrafik. Ute på landsbygden gör avstånden och glesare bussturer att det behövs andra typer av lösningar, avslutar Jenny.