Barnets mänskliga rättigheter - barnkonventionen

Västra Götalandsregionen (VGR) är skyldiga att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna inom sina ansvarsområden. På den här sidan kan du läsa mer om hur VGR arbetar med att stärka barnets rättigheter. Barn är varje människa under 18 års ålder.

en barnhand håller i en vuxen hand

Så jobbar vi med barnets rättigheter

Barn och unga finns inom alla verksamhetsområden. Läs mer om hur VGR arbetar övergripande och strategiskt för att stärka barn och ungas rättigheter och öka deras delaktighet.

Barn under ett täcke

Barnrättsperspektiv

För att kunna efterleva och tillämpa barnkonventionen måste ett barnrättsperspektiv genomsyra hela organisationen.

Liselott Johansson

Regionutvecklare

Telefonnummer

Emma Broberg

Regionutvecklare

Telefonnummer